Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
26.06.2018

Sanktioner mod Venezuela

EU har besluttet at opdatere listen i bilag IV over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

11 nye personer tilføjes listen i bilag IV.

Ikrafttrædelsesdato: 25. juni 2018.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail