Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
21.07.2023

Sanktioner over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Seks personer tilføjes listen i bilag.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 20. juli 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]