Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.04.2022

Sanktioner vedr. Ukraine

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. To personer tilføjes til listen i bilag I.

Det fremgår af:

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/658 af 21. april 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

Ikrafttrædelsesdato: 21. april 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]