Nyhed

Sanktioner vedr. Ukraine - berigtigelse

EU har berigtiget forordning 2024/753 af 23. februar 2024, som ændrer forordning 269/2014 vedr. Ukraine. Oplysningerne om enhederne SMT-iLogic og Joint-Stock Company »Research and Production Enterprise »RADAR MMS« berigtiges.

  • 15. april 2024
  • Ukraine