Nyhed

Sanktionerne mod Belarus skærpes

EU har skærpet sanktionerne mod Belarus. Den nye sanktionspakke mod Belarus har til formål at bringe Belarus-regimet i overensstemmelse med Rusland-regimet, herunder i forhold til 14. sanktionspakke mod Rusland. De nye sanktioner er trådt i kraft d. 1. juli 2024.

  • 10. juli 2024
  • Belarus

De skærpede sanktioner fremgår af forordning 2024/1865 af 29. juni 2024. De væsentlige nye restriktioner mod Belarus er:

  • Forbud mod eksport af produkter, som kan bidrage til forbedring af Belarus’ industrielle kapaciteter, jf. artikel 1bb.
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi, som kan anvendes til olieraffinering mv., jf. artikel 1gc.
  • Forbud mod levering af tjenester vedrørende bogførings- og revisionsvirksomhed, jf. artikel 1jc.
  • Forbud mod transit gennem Belarus af bl.a. dual-use produkter og avanceret teknologi.
  • EU-virksomheder forpligtes til kontraktligt at forbyde reeksport af produkter, der er omfattet en række bilag til forordningen, til Belarus eller til brug i Belarus, når der eksporteres til tredjelande med undtagelse af partnerlande, jf. artikel 8g.
  • Virksomheder, der eksporterer produkter, som er optaget på EU-Kommissionens ”Common High Priority List”, jf. bilag XXX til forordningen, dog med undtagelse af andre EU-lande samt partnerlande, skal udarbejde en risikovurdering, politikker mv. om risikoen for eksport af disse produkter til Belarus. Forpligtelsen gælder også danske virksomheders datterselskaber i tredjelande. Forpligtelsen træder i kraft den 2. januar 2024, jf. artikel 8ga.

Ikrafttrædelsesdato:: 1. juli 2024.