Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
23.06.2023

Sanktionerne mod Rusland skærpes - 11. sanktionspakke

EU har skærpet sanktionerne mod Rusland på baggrund af Ruslands fortsatte invasion af Ukraine. 11. sanktionspakke har særligt fokus på omgåelse af EU's sanktioner og opdatering af indefrysningslisten.

EU har skærpet sanktionerne mod Rusland på baggrund af Ruslands fortsatte invasion af Ukraine.

Det fremgår af:

Skærpelserne indebærer bl.a. følgende ændringer til EU's forordning 833/2014 med senere ændringer, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for:

 • Fristen i artikel 12b vedr. frasalg af russiske datterselskaber forlænges fra 30. september 2023 til 31. december 2023
 • Der indføres forbud mod at sælge, licensere eller på anden måde overføre intellektuelle ejendomsrettigheder eller forretningshemmeligheder samt give ret til at få adgang til eller genanvende materiale eller oplysninger, der er beskyttet ved hjælp af intellektuelle ejendomsrettigheder eller udgør forretningshemmeligheder i forbindelse med de produkter og teknologier, der er forbudte at eksportere til Rusland
 • Transit via Ruslands område af produkter omfattet af bilag VII, bilag XI og bilag XX forbydes
 • Udvidelse af eksportforbuddene i henhold til produkter omfattet af bilag VII og bilag XXIII
 • Indførelse af visse undtagelsesbestemmelser, herunder vedr. tidligere indgåede kontrakter, for de nye produkter, der omfattes af bilagene, samt vedr. eksport af produkter til specifikke infrastrukturprojekter
 • Indførelse af undtagelsesbestemmelse vedr. levering af serviceydelser omfattet af artikel 5n, såfremt tjenesterne er strengt nødvendige for at oprette, certificere eller evaluere en firewall
 • De kompetente myndigheder skal dele oplysninger om afslag på ansøgninger om eksport i henhold til eksportforbuddene samt konsultere andre medlemsstater, såfremt der er tale om en 

Ikrafttrædelsesdato: 24. juni 2023

Herudover har EU opdateret forordning 269/2014. Det fremgår af:

Ændringerne omfatter bl.a.:

 • Kriterier for opførsel på bilag I ændres, således at omgåelsesvirksomheder i tredjelande kan omfattes af indefrysning
 • Yderligere undtagelsesbestemmelser vedr. forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed for visse enheder for at muliggøre afhændelse af russiske virksomheder
 • Undtagelse fra forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed for at muliggøre levering af lodstjenester under særlige omstændigheder
 • Indberetningsforpligtelser præciseres med respekt for fortroligheden af kommunikation mellem advokater og deres klienter

Ikrafttrædelsesdato: 24. juni 2023

Herudover har EU besluttet at tilføje 71 personer og 33 enheder til indefrysningslisten i bilag I. Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 23. juni 2023

  Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected].

  Erhvervsstyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden med de nyeste ændringer.