Nyhed

Sanktionerne mod Rusland skærpes - 13. sanktionspakke

EU har skærpet sanktionerne mod Rusland på baggrund af Ruslands fortsatte invasion af Ukraine. Med 13. sanktionspakke bliver flere produkter omfattet af eksportforbud, og der indføres en kontraktundtagelse til artikel 3k. 

  • 23. februar 2024

Det fremgår af:

Skærpelserne indebærer følgende ændringer til forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for: 

  • Tilføjelse af 21 enheder til bilag IV, listen over personer, enheder og organer, der støtter Ruslands militære og industrielle kompleks.
  • Tilføjelse af produkter til bilag VII, del B, herunder halvlederkomponenter, kredsløbsudstyr, kameraer, sensorer, værktøjsmaskiner, kemikalier og maskindele.
  • Tilføjelse af produkter til bilag XXIII, herunder elektriske transformatorer, tørtransformatorer og transformatorer.
  • Tilføjelse af undtagelsesbestemmelse i artikel 3k i form af et nyt stk. 3ac, som vedrører forfaldne kontrakter.

Ikrafttrædelsesdato: 24. februar 2024.