Nyhed

Sanktionerne mod Rusland skærpes - 14. sanktionspakke

EU har skærpet sanktionerne mod Rusland på baggrund af Ruslands fortsatte invasion af Ukraine. 14. sanktionspakke blev vedtaget d. 24. juni 2024 og er trådt i kraft henholdsvis d. 24. og 25. juni 2024.

  • 25. juni 2024
  • Rusland

14. sanktionspakke har fokus på at styrke håndhævelsen af sanktionerne mod Rusland samt at modvirke omgåelse af sanktionerne. Der er tale om en omfangsrig pakke, hvoraf følgende væsentlige initiativer kan fremhæves:

  • Virksomheder, der eksporterer varer, som er optaget på Kommissionens ”common high priority”-liste (produkter fra EU, som er fundet på slagmarken i Ukraine) til tredjelande (dog ikke EU- og partnerlande), forpligtes til at udarbejde en risikovurdering og procedurer om risikoen for eksport af disse varer til Rusland. Forpligtelsen gælder også danske virksomheders datterselskaber i tredjelande. Forpligtelsen gælder fra d. 26. december 2024, jf. artikel 12gb.
  • Eksport af varer, teknologi og services til brug for flydende naturgas-projekter, forbydes, jf. artikel 3t.
  • Eksport, salg, transport m.v. af ukrainske kulturgoder forbydes, jf. artikel 3t.
  • Donationer, økonomiske fordele o. lign. fra bl.a. den russiske regering til bl.a. politiske partier, forbydes, jf. artikel 5t. 
  • Fristen for at ansøge om tilladelse til bl.a. at foretage transaktioner med henblik på at lukke sine aktiviteter ned i Rusland (artikel 12b) er forlænget til d. 31. december 2024. 
  • EU-moderselskaber forpligtes til at gøre deres bedste i relation til at sikre, at datterselskaber i tredjelande ikke deltager i omgåelse af sanktionerne, jf. artikel 8a.
  • I artikel 12g om forbud mod reeksport til Rusland undtages enkelte HS-koder samt kontrakter med myndigheder i tredjelande og internationale organisationer. 

Den 14. pakke medfører også, at yderligere 116 juridiske og fysiske personer bliver omfattet af indefrysning, og at bl.a. bestemmelsen om forbud mod omgåelse af sanktionerne skærpes i indefrysningsforordningen. 

Ikrafttrædelsesdato: 25. juni 2024.

Ikrafttrædelsesdato: 24. juni 2024.

Ikrafttrædelsesdato: 24. juni 2024.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail til [email protected]