Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.08.2023

Skærpede sanktioner mod Belarus

EU har besluttet at skærpe sanktionerne mod Belarus på baggrund af landets involvering i Ruslands ulovlige invasionen af Ukraine.

Det fremgår af:

Rådets forordning (EU) 2023/1594 af 3. august 2023 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

Skærpelserne omfatter bl.a. følgende, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for:

  • Præciseringer af undtagelsesbestemmelserne vedr. eksport af dual-use produkter og avanceret teknologi, så de afspejler de undtagelser, der gælder for eksport af dual-use produkter og avanceret teknologi til Rusland, jf. forordning 833/2014 med senere ændringer
  • Indførelse af forbud mod eksport af produkter og teknologi til brug i luftfarts- eller rumindustrien til Belarus samt udførelse af visse aktiviteter i forbindelse med disse produkter. Der gælder visse undtagelser til forbuddet.

Herudover omfatter skærpelserne følgende ændring, som hører under andre myndigheders ansvarsområder:

  • Forbud mod at eksportere skydevåben og ammunition hertil til Belarus

Læs mere om de nye sanktioner på vores hjemmeside, som løbende opdateres.

Ikrafttrædelsesdato: 5. august 2023.