Nyhed

Skærpede sanktioner mod Belarus

EU har besluttet at skærpe sanktionerne mod Belarus på baggrund af landets involvering i Ruslands ulovlige invasionen af Ukraine.

  • 4. august 2023
  • Belarus

Det fremgår af:

Skærpelserne omfatter bl.a. følgende, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for:

  • Præciseringer af undtagelsesbestemmelserne vedr. eksport af dual-use produkter og avanceret teknologi, så de afspejler de undtagelser, der gælder for eksport af dual-use produkter og avanceret teknologi til Rusland, jf. forordning 833/2014 med senere ændringer
  • Indførelse af forbud mod eksport af produkter og teknologi til brug i luftfarts- eller rumindustrien til Belarus samt udførelse af visse aktiviteter i forbindelse med disse produkter. Der gælder visse undtagelser til forbuddet.

Herudover omfatter skærpelserne følgende ændring, som hører under andre myndigheders ansvarsområder:

  • Forbud mod at eksportere skydevåben og ammunition hertil til Belarus

Læs mere om de nye sanktioner på vores hjemmeside, som løbende opdateres.

Ikrafttrædelsesdato: 5. august 2023.