Gebyrer for sagsbehandling

Virksomheder skal betale gebyr for behandling af visse typer af sager efter Iran-forordningen og dual-use forordningen. Gebyret betales til Erhvervsstyrelsen, uanset resultatet af ansøgningen.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Du skal betale gebyr for behandlingen af visse typer ansøgninger på baggrund af sanktionerne mod Iran. Her kan du se gebyrtaksterne under punktet "Eksportkontrol".

Hvornår skal gebyret betales?

Det er en forudsætning for Erhvervsstyrelsens behandling af ovennævnte ansøgning at ansøgeren allerede på ansøgningstidspunktet erklærer sig indforstået med at betale gebyret.

Gebyret bliver opkrævet, når afgørelsen foreligger. Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav fra Erhvervsstyrelsen. Gebyret opkræves uafhængigt af, om der gives tilladelse eller afslag på en ansøgning.

Gratis kundetjek

Det er gebyrfrit for virksomheder at få styrelsen til at foretage kundetjek af parter i Iran.