Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.08.2023

Præcisering af Erhvervsstyrelsens indefrysningsvejledning

Erhvervsstyrelsen har den 4. august 2023 foretaget visse præciseringer i styrelsens indefrysningsvejledning.

Erhvervsstyrelsen har i vejledningen præciseret, at det er op til den enkelte EU-virksomhed at vurdere, om der i en konkret sag skal ske indefrysning eller ej.

Herudover har Erhvervsstyrelsen indsat et afsnit med konkrete eksempler på hvornår der skal ske indefrysning, og hvornår en transaktion skal afvises, men hvor pengemidlerne ikke skal indefryses. Afsnittet er bl.a. indsat, idet Erhvervsstyrelsen har fået flere henvendelser herom.

Præciseringerne fremgår af pkt. 5.1 og pkt. 5.2. i vejledningen, som kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.