Produkter til droner

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi, der kan bidrage til Irans evne til at fremstille ubemandede luftfartøjer (UAV'er), til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Iran eller til brug i Iran på baggrund af forordning 2023/1529.

  • Opdateret 15. maj 2024

Her kan du læse om de produkter og teknologier til droner, der er forbudt at eksportere til Iran, og om hvilke undtagelser der er fra forbuddene.

EU har besluttet at forbyde salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi, der kan bidrage til Irans evne til at fremstille ubemandede luftfartøjer (UAV'er). Det er derfor forbudt at eksportere bl.a. motorer, navigationsudstyr, integrerede kredsløb og kameraer, som er opført på forordningens bilag II.

 

I bilag II til forordningen er der ud for visse KN-koder angivet et "ex". Det betyder, at ikke alle produkter omfattet af KN-koden er omfattet af eksportforbuddet, men at kun de produkter som er omfattet af den angivne KN-kode og som passer på produktbeskrivelsen ud for for KN-koden er omfattet af eksportforbuddet.

Forordningen indeholder også forbud mod direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiel bistand til produkter og teknologi omfattet af bilag II i forordningen i forbindelse med salg, levering, overførsel, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkterne og teknologien til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Iran eller til brug i Iran.

Herudover er det forbudt direkte eller indirekte at sælge, licensere eller på anden måde overføre intellektuelle ejendomsrettigheder eller forretningshemmeligheder i forbindelse med produkter og teknologi omfattet af bilag II og disses levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkterne og teknologien til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

Transit via Irans område af produkter og teknologier omfattet af bilag II, som eksporteres fra Unionen, er også forbudt.

Forbuddene finder ikke anvendelse indtil den 27. oktober 2023 på forpligtelser i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 26. juli 2023, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af en sådan kontrakt.

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til eksport af produkter omfattet af bilag II, hvis der er tale om eksport til ikkemilitær anvendelse til en ikkemilitær slutbruger i Iran, og hvis Erhvervsstyrelsen har fastslået, at eksporten er bestemt til én af følgende formål:

  • medicinske eller farmaceutiske formål, eller
  • humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer.

Lovgrundlag

Forordning 2023/1529 omhandler produkter og teknologi til produktion af droner, som du finder ved at følge linket nedenfor.