Lovgrundlag og forordningens hovedområder

Forbud mod eksport af dual-use produkter, avanceret teknologi, produkter til luft- og rumfartsindustrien samt maskiner er blandt EU’s sanktioner mod Belarus.

 • Opdateret 15. februar 2024
 • Sanktioner mod Belarus

EU har vedtaget omfattende skærpelser og ændringer af EU's forordning nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine. Her kan du læse om forordningens hovedområder og om de områder, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for.

Forordningen indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

 • Forbud mod eksport af dual-use produkter.
 • Forbud mod eksport af avanceret teknologi, herunder elektronik og informationssikkerhedsprodukter.
 • Forbud mod eksport af maskiner og maskinudstyr.
 • Forbud mod eksport af produkter til luft- og rumfartsindustrien
 • Forbud mod eksport af udstyr til overvågning og aflytning.
 • Forbud mod import af en række produkter inden for stål, gummi, cement og træ.
 • Krav om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer.
 • Forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse.
 • Forbud mod overflyvning af EU samt forbud for russiske vejtransportvirksomheder mod at transportere gods i EU.

Forordningen administreres af flere myndigheder i Danmark. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administrationen af reglerne om:

 • Dual-use produkter
 • Avanceret teknologiprodukter
 • Produkter til luft- og rumfartsindustrien
 • Maskiner og udstyr
 • Indefrysning
 • Direkte og indirekte tilrådighedsstillelse