Dual-use produkter

Du kan eksportere størstedelen af dual-use produkterne på kontrollisten til Iran, hvis du har en eksporttilladelse. Der er dog fortsat visse produkter, det er forbudt at eksportere til Iran.

 • Opdateret 11. oktober 2023
 • Sanktioner mod Iran

Her kan du læse om, hvilke dual-use produkter der kræver tilladelse, og hvilke dual-use produkter der er forbudt at udføre til Iran på baggrund af sanktionerne i forordning nr. 267/2012.

For eksport af produkter på bilag I (NSG-produkter) og på bilag II (varer og teknologi, herunder software) gælder:

 • Produkter på bilag I eller II kræver tilladelse forud for eksporten.
 • Der er også krav om tilladelse til teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiel bistand eller deltagelse i kommercielle aktiviteter, hvis produkterne er på bilag I eller II.
 • Der er også krav om tilladelse til at købe, importere eller transportere produkter på bilag I eller II fra Iran.

Særligt for bilag I-produkter

Overvejer du at eksportere produkter på bilag I (NSG-produkter) til Iran, skal eksporten også godkendes af FN. Du bør derfor tidligst muligt kontakte os for yderligere vejledning om ansøgningsproceduren.

Gå til lovgrundlag for sanktioner mod Iran find bilag I og II til forordning 267/2012

For produkter på bilag III (særlige materiale og tilhørende udstyr) gælder følgende forbud:

 • Produkter, der er opført på bilag III, er forbudt at eksportere til Iran.
 • Der er forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiel bistand eller deltage i kommercielle aktiviteter, hvis produkterne er på bilag III.
 • Der er forbud mod at købe, importere eller transportere produkter på bilag III fra Iran.

Gå til lovgrundlag for sanktioner mod Iran find bilag III til forordning 267/2012

Du skal ansøge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til eksport af dual-use produkter på kontrollisten (bilag I til forordning 2023/996), og du skal ansøge om tilladelse efter catch-all bestemmelserne, jf. artikel 4, stk. 1a) og b), og artikel 5, i dual-use forordning 2021/821.

Virk selvbetjening

Iran - ansøgning om tilladelse til eksport til Iran

Skal du eksportere produkter opført på bilag I eller II til Iran, skal du søge om en eksporttilladelse. Det er det samme skema, som benyttes til ansøgning om eksport af dual-use produkter.

Lovgrundlag

 • Bilag I, II og III fremgår af forordning 267/2012.
 • De øvrige dual-use produkter fremgår af kontrollisten (bilag I til forordning 2023/996).
 • Catch-all bestemmelserne fremgår af forordning 2021/821, jf. artikel 4 og 5.

Du finder forordningerne ved at følge linket nedenfor.