Nyhed

Sanktioner mod Rusland - krav om 'no re-export' klausul i aftalegrundlag med parter i tredjelande er trådt i kraft

Som det fremgik af Erhvervsstyrelsens nyhedsbrev d. 19. december 2023 skal du være opmærksom på, at der fra d. 20. marts 2024 er krav om, at der ved eksport til parter i tredjelande skal fremgå en klausul i aftalegrundlaget med modparten, der forbyder reeksport af visse produkter til Rusland eller til brug i Rusland. Af klausulen skal også fremgå, at overtrædelse af klausulen har konsekvenser for modparten.

  • 3. maj 2024

EU har i 12. sanktionspakke vedtaget artikel 12g, som forpligter EU-eksportører af produkter omfattet af bilag XI, XX, XL og XXXV til EU-forordning 833/2014 med senere ændringer, samt skydevåben og ammunition på bilag I til forordning (EU) nr. 258/2012, til at indsætte i deres kontrakter/aftalegrundlag med modparten en klausul, der forbyder reeksport af disse produkter til Rusland eller til brug i Rusland, jf. artikel 12g, stk. 1.

Kravet gælder ved eksport til alle tredjelande (ikke-EU-lande) med undtagelse af de partnerlande, der er omfattet af bilag VIII til forordningen, dvs. USA, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Australien, Canada, New Zealand og Norge. Forpligtelsen gælder fra den 20. marts 2024. For eksisterende kontrakter gælder forpligtelsen fra 20. december 2024 eller indtil deres udløbsdato, alt efter hvad der kommer først.  

Eksportøren har ansvaret for at sikre, at kontrakten/aftalegrundlaget indeholder passende juridiske foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med forbuddet mod reeksport af produkter til Rusland eller til brug i Rusland, jf. artikel 12g, stk. 3.

Ved misligholdelse af kontrakten/aftalegrundlaget i tredjelandet skal eksportøren straks underrette Erhvervsstyrelsen, så snart eksportøren bliver opmærksom på misligholdelsen, jf. artikel 12g, stk. 4. Underretning sendes til [email protected]