Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.03.2022

Skærpede sanktioner mod Belarus

EU har besluttet at skærpe sanktionerne mod Belarus på baggrund af landets involvering i Ruslands ulovlige invasionen af Ukraine.

Det fremgår af:

Skærpelsen indebærer nye omfattende sanktioner og omhandler bl.a.:

  1. Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse opført i bilag I til dual-use forordningen med senere ændringer.
  2. Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bidrage til Belarus’ militære og teknologiske forbedring, jf. bilag Va.
  3. Forbud mod eksport af maskiner og maskinudstyr, jf. bilag XIV.
  4. Forbud mod import af en række produkter inden for jern, stål, gummi, cement og træ.
  5. Forbud mod eksport af varer, der anvendes til produktion og fremstilling af tobaksvarer, jf. bilag VI.

For så vidt angår ovennævnte forbud gælder der visse undtagelser samt muligheder for afvikling af eksisterende kontrakter. Læs mere om de nye sanktioner på vores hjemmeside.

Ikrafttrædelsesdato: 3. marts 2022.