Transport af kritiske produkter

Det er forbudt at transportere produkter, hvis de skal anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben. Det kan også være forbudt at lade den slags kritiske produkter passere gennem EU’s område – såkaldt transit.

  • Opdateret 11. oktober 2023

Ansvar for speditører og transportører

Det er eksportørens ansvar at undersøge, om eksport af dual-use-produkter til tredjelande kræver eksporttilladelse. Hvis det er tilfældet, er det også eksportørens ansvar, at der er indhentet en tilladelse til eksporten.

Speditøren eller transportøren kan dog i visse tilfælde straffes for overtrædelse af dual-use-reglerne. Det gælder, hvis speditøren eller transportøren har konkret viden eller formodning om, at dual-use-produkterne skal bruges til masseødelæggelsesvåben, og alligevel foretager transporten eller indgår aftaler eller instruerer om transporten.

Ved eksport af produkter til lande, der er omfattet af EU-sanktioner, kan speditøren eller transportøren også ifalde ansvar for overtrædelse af sanktionerne. Det gælder, hvis speditøren eller transportøren har vidst eller haft rimelig grund til at formode, at produkterne fx var omfattet af eksportforbud, eller at den pågældende modtager var omfattet af indefrysning.

Myndighederne kan forbyde en konkret transit, hvis de på baggrund af efterretningskilder eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at de pågældende dual-use produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.

Ifølge dual-use forordningen (2021/821) forstås ved transit: "Transport af ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse, som indføres i og passerer gennem Unionens toldområde med et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde".

Hvis speditøren eller transportøren er i tvivl om, om der er tale om dual-use-produkter eller produkter, der er omfattet af eksportforbud, eller om modtageren er omfattet af indefrysning, anbefaler vi, at speditøren eller transportøren beder eksportøren om at oplyse dette. Hvis speditøren eller transportøren derefter fortsat er i tvivl, anbefaler vi at kontakte Erhvervsstyrelsen.