Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dual-use produkter

Du kan nu eksportere størstedelen af dual-use produkterne på kontrollisten til Iran, hvis du har en eksporttilladelse. Her kan du læse om, hvilke produkter der kræver tilladelse, og hvilke produkter der er forbudte at udføre til Iran.

Lempelserne af sanktionerne fremgår af forordning 2015/1861 som ændrer forordning 267/2012. Efterfølgende er bilag I og III blevet opdateret i henhold til . Under afsnittene Tilladelse og Forbud på denne side henviser bilagsnumrene til forordning 2015/1861 og 2016/1375.

Tilladelse

  • Produkter på bilag I eller II kræver tilladelse forud for eksporten.
  • Der er også krav om tilladelse til teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiel bistand eller deltagelse i kommercielle aktiviteter, hvis produkterne er på bilag I eller II.
  • Der er også krav om tilladelse til at købe, importere eller transportere produkter på bilag I eller II fra Iran.

Særligt om bilag I-produkter

Overvejer du at eksportere produkter på bilag I (NSG-produkter) til Iran, skal eksporten også godkendes af FN. Du bør derfor tidligst muligt kontakte os for yderligere vejledning om ansøgningsproceduren.

OBSHusk de almindelige dual-use eksportregler

Du skal ansøge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til eksport af produkter på kontrollisten (bilag I til forordning 2020/1749), og du skal ansøge om tilladelse efter catch-all bestemmelserne, jf. artikel 4, stk. 1 og 2, i dual-use forordningen (428/2009 med senere ændringer).

Du kan søge om tilladelse til eksport til Iran her

Forbud

  • Produkter, der er opført på bilag III, er forbudte at eksportere til Iran.
  • Der er forbud mod at købe, importere eller transportere produkter på bilag III fra Iran.
  • Der er forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiel bistand eller deltage i kommercielle aktiviteter, hvis produkterne er på bilag III.
  • Se bilag III
    - Til venstre i ménuen i forordningen kan du gå direkte til artikler og bilag.