Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Finansiering af energi- og råstofudvindingssektoren

Det er forbudt at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren og i råstofudvindingssektoren i Rusland.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 5. februar 2023.

Gå til Rådets forordning 2023/427 af 25. februar 2023 - 10. sanktionspakke.

Forbud mod finansiering af energi- og råstofudvindingssektoren

Det er forbudt at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren og i råstofudvindingssektoren i Rusland.

Herudover er det forbudt:

  1. at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller andre finansieringsmidler til personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren eller råstofudvindingssektoren i Rusland, eller som har som til dokumenteret formål at finansiere sådanne personer, enheder eller organer,
  2. at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energi- og råstofudvindingssektoren i Rusland og
  3. at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de ovenfor nævnte aktiviteter.

Det fremgår af artikel 3a.

Undtagelser fra forbuddene, som ikke kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Forbuddene mod at erhverve nye eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i den russiske råstofudvindingssektor, samt forbuddene som angivet i 1-3 ovenfor, gælder ikke for råstofudvindingsaktiviteter, der giver den højeste værdi af – eller har som hovedformål – at producere nogen af de materialer, der er opført i bilag XXX.

Undtagelser fra forbuddene, som kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektorenen, når styrelsen har fastslået, at aktiviteten:

  1. er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller
  2. udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ, der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter. I skemaet under ”supplerende oplysninger” skal der redegøres for, hvordan aktiviteten er omfattet af en af ovenstående undtagelser.