Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Finansiering af energisektoren

Det er forbudt at erhverve nye eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren i Rusland.

Herudover er det forbudt:

  1. At yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller andre finansieringsmidler til personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren i Rusland, eller som har som til dokumenteret formål at finansiere sådanne personer, enheder eller organer,
  2. at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, som har aktiviteter i energisektoren i Rusland og
  3. at yde investeringstjeneste med direkte tilknytning til de ovenfor nævnte aktiviteter.

Det fremgår artikel 3a i forordning nr. 833/2014 med senere ændringer.

Undtagelser fra forbuddet

Erhvervsstyrelsen kan give tilladelse til en af ovenstående aktiviteter, når den har fastslået, at aktiviteten:

  1. Er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller
  2. udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ, der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter. I skemaet under ”supplerende oplysninger” skal der redegøres for, hvordan aktiviteten er omfattet af en af ovenstående undtagelser.

 

Eksportkontrol - Ansøgning om tilladelse til eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

Ansøg, når din virksomhed skal eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use) vedr. masseødelæggelsesvåben. 

Ansøg om eksporttilladelse på Virk