Indefrysning og forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse

Indefrysning betyder, at du ikke må stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed over for en række personer, enheder eller organer i Belarus på grund af sanktioner mod landet.

  • Opdateret 20. oktober 2023
  • Sanktioner mod Belarus

Indefrysning betyder, at du har pligt til at indefryse pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er opført på listen i bilag I til forordning 765/2006. Herudover må du ikke stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for disse, hverken direkte eller indirekte. Du finder forordningen i boksen 'Lovgrundlag' nederst på siden.

I bilag I til forordningen om sanktioner mod Belarus kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning i Belarus. I EU’s indefrysningsdatabase kan du undersøge, om en person, virksomhed eller organer er omfattet af indefrysning. Den elektroniske database er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af EU’s sanktioner. 

Er du allerede i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der er omfattet af sanktionerne, skal pengene eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, dvs. tilbageholdes og gøres utilgængelige for vedkommende. Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om det.

Hvis du vil vide, om en person, en virksomhed eller en organisation er omfattet af indefrysning, kan du søge i EU's indefrysningsdatabase. Vi anbefaler at benytte pdf-versionen af databasen.