Indefrysning og forbud mod direkte og indirekte tilrådighedsstillelse

Hvis du er i besiddelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører en person eller virksomhed omfattet af sanktionerne, skal de øjeblikkeligt indefryses – det vil sige tilbageholdes og gøres utilgængelige for personen eller virksomheden

  • Opdateret 11. oktober 2023
  • Sanktioner mod Iran

Indefrysning betyder, at du har pligt til at indefryse pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er opført på listen i bilag VIII og IX til forordning 269/2012. Herudover må du ikke stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for disse, hverken direkte eller indirekte.

I bilag VIII og IX til forordning 267/2012, i bilag I til forordning 359/2011 og i bilag III til forordning 2023/1529 kan du se, hvem der er omfattet af indefrysning. I EU’s indefrysningsdatabase kan du undersøge, om en person, virksomhed eller organer er direkte omfattet af indefrysning. Den elektroniske database er tilgængelig for alle, og indeholder en liste over samtlige personer, virksomheder og organer, der er omfattet af indefrysning på baggrund af EU’s sanktioner. Vær herudover opmærksom på forbuddet om indirekte tilrådighedsstillelse.

Er du allerede i besiddelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der er omfattet af sanktionerne, skal pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer øjeblikkeligt indefryses, og Erhvervsstyrelsen skal straks modtage besked om det. 

Hvis du vil vide, om en person, en virksomhed eller en organisation er omfattet af indefrysning, kan du søge i EU's indefrysningsdatabase. Databasen indeholder en samlet liste over alle personer, virksomheder og organisationer, der er omfattet af indefrysning. Vi anbefaler at benytte pdf-versionen af databasen.

Gå til EU's indefrysningsdatabase

Alle virksomheder opfordres generelt til at udvise årvågenhed ved handel med iranske personer, enheder eller organer. Du skal sikre, at aktøren du handler med ikke er omfattet af indefrysning. Er aktøren omfattet af indefrysning, må du som udgangspunkt ikke handle med vedkommende, uanset produktet eller ydelsen. Du kan benytte EU's indefrysningsdatabase til at kontrollere, om aktøren er omfattet af indefrysning.

Lovgrundlag

Personer, virksomheder og organisationer omfattet af indefrysning fremgår af:

  • Bilag VIII og IX til forordning 267/2012
  • Bilag I til forordning 359/2011
  • Bilag III til forordning 2023/1862

Du finder forordningerne ved at følge linket nedenfor.