Sådan gør du som ny eksportør

Som eksportør er det dit ansvar at undersøge, om en konkret eksport af fx et produkt eller en teknologi er omfattet af eksportkontrolreglerne. Få råd og vejledning.

  • Opdateret 11. oktober 2023

En eksportør træffer afgørelsen om eksport på eget ansvar, og virksomheden bør derfor især undersøge, om produktet er omfattet af EU's kontrolliste og dermed omfattet af krav om eksporttilladelse.

Undersøg din kunde

Hvis produktet ikke er omfattet af krav om eksporttilladelse, bør virksomheden undersøge, hvem kunden er og sikre sig, at produktet skal bruges i en civil og fredelig sammenhæng. Er der usædvanlige forhold omkring kunden, eller er der tvivl om, hvad produktet skal bruges til, bør virksomheden undersøge ordren nærmere og eventuelt spørge myndighederne til råds.

Dokumentér dine overvejelser

Vurderer virksomheden, at det ikke er nødvendigt at søge om en eksporttilladelse, bør virksomheden kunne dokumentere sine overvejelser og undersøgelser vedr. leverancen. Denne dokumentation kan være nyttig, hvis det senere viser sig, at leverancen alligevel blev brugt i en kritisk sammenhæng.

Eksport til en forkert kunde kan blive dyrt, både økonomisk og omdømmemæssigt. Derimod kan en eksporttilladelse bevise, at virksomheden har handlet ansvarligt.

Manglende eksporttilladelse kan medføre straf i form af bøde eller fængsel i op til 2 år, eller 8 år under skærpende omstændigheder.

Hvis du er usikker på, om din virksomhed er omfattet af reglerne om eksportkontrol, så start med vores Quickguide: Tjek om du er omfattet af eksportkontrol.

Eksportører bør have et standardforbehold i alle tilbud og salgskontrakter om, at produktet kan være underlagt eksportkontrol, og at leverancen derfor er betinget af, at den fornødne eksporttilladelse udstedes.

Forslag til tekst på dansk:

"Produktet kan være underlagt eksportkontrol, og leverancen er derfor betinget af, at den fornødne udførselstilladelse udstedes."

Forslag til tekst på engelsk:

"The product may be subject to export controls, and the delivery is therefore subject to the granting of the export authorisation required."

Sørg for, at alle relevante felter i ansøgningsskemaet udfyldes, og at alle de nødvendige dokumenter er vedhæftet, herunder  slutbrugererklæring. Fejl og mangler i ansøgningen forsinker sagsbehandlingen unødigt.

Via linket i boksen 'Virk selvbetjening' nedenfor kan du søge om eksporttilladelse.

Er du usikker på, om en eksport kan være omfattet af catch-all bestemmelserne, så hjælper Erhvervsstyrelsen dig gerne med at foretage et kundetjek. Der kan fx være tale om en ukendt kunde i et land, der måske kan være kritisk.

Kundetjek foretages ved at indsende oplysninger om kunden(-r) til Erhvervsstyrelsen.

Virk selvbetjening

Eksportkontrol - ansøgning om tilladelse til eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse