Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sådan gør du som ny eksportør

Som eksportør er det dit ansvar at undersøge, om en konkret eksport af fx et produkt eller en teknologi er omfattet af eksportkontrolreglerne. Få råd og vejledning.

En eksportør træffer afgørelsen om eksport på eget ansvar, og virksomheden bør derfor især undersøge, om produktet er omfattet af EU's kontrolliste og dermed omfattet af krav om eksporttilladelse.

Hvis ikke, bør virksomheden undersøge, hvem kunden er og sikre sig, at produktet skal bruges i en civil og fredelig sammenhæng. Er der usædvanlige forhold omkring kunden, eller er der tvivl om, hvad produktet skal bruges til, bør virksomheden undersøge ordren nærmere og eventuelt spørge myndighederne til råds.

Vurderer virksomheden, at det ikke er nødvendigt at søge om en eksporttilladelse, bør virksomheden kunne dokumentere sine overvejelser og undersøgelser vedr. leverancen. Denne dokumentation kan være nyttig, hvis det senere viser sig, at leverancen alligevel blev brugt i en kritisk sammenhæng.

Overtrædelse af reglerne

Eksport til en forkert kunde kan blive dyrt, både økonomisk og omdømmemæssigt. Derimod kan en eksporttilladelse bevise, at virksomheden har handlet ansvarligt.

Manglende eksporttilladelse kan medføre straf i form af bøde eller fængsel i op til 2 år, eller 8 år under skærpende omstændigheder.

Læs mere om lovgrundlaget og overtrædelse af reglerne

Råd og vejledning til dig, som er ny eksportør

Hvis du er usikker på, om din virksomhed er omfattet af reglerne om eksportkontrol, så start med vores Quickguide: Tjek om du er omfattet af eksportkontrol.

Søg tilladelse i god tid

Det er Erhvervsstyrelsens mål, at alle ansøgere får svar inden for 14 arbejdsdage efter, at vi har modtaget en komplet ansøgning, men nogle ansøgninger kan tage længere tid.

Læs mere om behandling af ansøgninger

Tag forbehold for eksportkontrol i tilbud og salgskontrakter

Eksportører bør have et standardforbehold i alle tilbud og salgskontrakter om, at produktet kan være underlagt eksportkontrol, og at leverancen derfor er betinget af, at den fornødne eksporttilladelse udstedes.

Forslag til tekst på dansk hhv. engelsk:

"Produktet kan være underlagt eksportkontrol, og leverancen er derfor betinget af, at den fornødne udførselstilladelse udstedes."

"The product may be subject to export controls, and the delivery is therefore subject to the granting of the export authorisation required."

Vær omhyggelig med ansøgningsskemaet

Sørg for, at alle relevante felter i ansøgningsskemaet udfyldes, og at alle de nødvendige dokumenter er vedhæftet, herunder  slutbrugererklæring. Fejl og mangler i ansøgningen forsinker sagsbehandlingen unødigt.
 
Gå til det digitale ansøgningsskema

Overvej virksomhedens eksport og behov nøje

Er det fx muligt for virksomheden at anvende forenklede tilladelser mhp. at reducere antallet af gange, der skal søges? 

Læs mere om de forskellige typer tilladelser 

Lav gerne et kundetjek

Er du usikker på, om en eksport kan være omfattet af catch-all bestemmelserne, så hjælper Erhvervsstyrelsen dig gerne med at foretage et kundetjek. Der kan fx være tale om en ukendt kunde i et land, der måske kan være kritisk.

Kundetjek foretages ved at indsende oplysninger om kunden(-r) til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om tjek af kunde

Kontakt de ansvarlige myndigheder for yderligere råd og vejledning.