Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Billede af containere

Ansøgning om eksporttilladelse

Flere myndigheder administrerer reglerne om eksportkontrol. Erhvervsstyrelsen tager sig af eksportkontrol med dual-use produkter, teknisk bistand, transit og mæglervirksomhed.

Hvis du skal eksportere ud af EU, skal du typisk søge en individuel tilladelse for hver enkelt handel, som er omfattet af eksportkontrol. Tilladelsen skal på forlangende vises til toldmyndighederne, når produkterne sendes ud af EU.

Eksport til nærtstående lande og EU's Inde Marked

Ved eksport til en række nærtstående lande som fx USA, Norge, Australien og Japan er der mere lempelige regler. Her er det muligt at få en forenklet tilladelse, som gælder for en længere periode.


Inden for EU's Indre Marked kan langt hovedparten af alle produkter på kontrollisten eksporteres frit. Dog er der krav om tilladelse, når de allermest kritiske produkter bliver sendt til andre EU-lande.

Udførsel af egentlige våben eller dele af våben kræver tilladelse fra Rigspolitiet