Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Quickguide: Tjek om du er omfattet af eksportkontrol

Ved at besvare 3 spørgsmål i vores quickguide kan du få et umiddelbart overblik over, om din eksport kan være omfattet af reglerne om eksportkontrol.

Står dit produkt på EU's kontrolliste?

Undersøg som det første, om din eksportvare står på EU's kontrolliste, som kræver en tilladelse til at eksportere (kontrollisten). Se læsevejledning til kontrollisten (pdf).

Skal du eksportere ud af EU?

Destinationslandet er afgørende for, om du skal bruge en tilladelse til at eksportere eller ej. De fleste varer kan frit handles inden for EU's grænser, mens der er strengere regler for eksport ud af EU.

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema. Det er styrelsens mål at behandle alle sager inden for 14 arbejdsdage.

Står dit produkt på Bilag IV?

Bilag IV er en liste over de allermest kritiske og farlige produkter, ydelser og teknologier. Eksport af varer på denne liste kræver en tilladelse, også selvom eksporten foregår inden for EU's grænser. Tjek derfor, om din vare findes på Bilag IV. jf. side 247 og frem.

 

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema. Det er styrelsens mål at behandle alle sager inden for 14 arbejdsdage.

Du kan højst sandsynligt frit eksportere

Du kan formodentlig frit eksportere din vare inden for EU's grænser uden en tilladelse. Du skal dog gøre din kunde opmærksom på, at varen er omfattet af eksportkontrol, og at der kan være krav om tilladelse, hvis modtageren skal eksportere produktet videre. Det skal skrives ind i fakturaen, og du kan bruge Erhvervsstyrelsens anbefalede formuleringer.

Kan eller skal dit produkt bruges i forbindelse med masseødelæggelsesvåben?

Selvom dit produkt ikke står på kontrollisten, kan det godt være omfattet af eksportkontrol alligevel. Det kan nemlig falde ind under catch-all bestemmelserne. Det er tilfældet, hvis du har kendskab til, at dit produkt kan eller skal anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben (fx kemiske våben, missilteknologi eller atomvåben).

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema. Det er styrelsens mål at behandle alle sager inden for 14 arbejdsdage.

Kan Erhvervsstyrelsen finde kritiske oplysninger om slutbrugeren?

Hvis du er i tvivl, om dit produkt er omfattet af catch-all bestemmelserne, kan du få lavet et tjek af din kunde, dvs. køber, agent eller slutbruger. Erhvervsstyrelsen udfører tjekket. Vi undersøger, om der findes kritiske oplysninger om den person eller virksomhed, som skal modtage din vare. Tjekket kan normalt afgøres inden for 1 - 2 uger.

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema. Det er styrelsens mål at behandle alle sager inden for 14 arbejdsdage.

Du kan højst sandsynligt frit eksportere

Du kan formodentlig frit eksportere din vare uden en tilladelse. Men vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for lande, som er ramt afsanktioner.ærksom på, at der kan gælde særlige regler for lande, som er ramt af sanktioner.

Du kan højst sandsynligt frit eksportere

Du kan formodentlig frit eksportere din vare uden en tilladelse. Men vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for lande, som er ramt af sanktioner.