Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Quickguide: Tjek om du er omfattet af eksportkontrol

Ved at besvare maks 3 spørgsmål i vores quickguide kan du få et umiddelbart overblik over, om din eksport kan være omfattet af reglerne om eksportkontrol.

Står dit produkt på EU's kontrolliste?

Undersøg som det første, om din eksportvare står på EU's kontrolliste, som kræver en tilladelse til at eksportere (kontrollisten). Se læsevejledning til kontrollisten (pdf).

Skal du eksportere ud af EU?

Destinationslandet er afgørende for, om du skal bruge en tilladelse til at eksportere eller ej. De fleste varer kan frit handles inden for EU's grænser, mens der er strengere regler for eksport ud af EU.

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema

Står dit produkt på Bilag IV?

Bilag IV, som er en delmængde af bilag I, er en liste over særligt sensitive dual-use produkter, ydelser og teknologier. Eksport af produkter på Bilag IV kræver tilladelse, selv inden for EU’s grænser.  

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema

Du kan højst sandsynligt frit eksportere

Du kan formodentlig frit eksportere din vare inden for EU's grænser uden en tilladelse. Du skal dog gøre din kunde opmærksom på, at varen er omfattet af eksportkontrol, og at der kan være krav om tilladelse, hvis modtageren skal eksportere produktet videre. Det skal skrives ind i fakturaen, og du kan bruge Erhvervsstyrelsens anbefalede formuleringer.

Kan dit produkt anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller til militær brug?

Selvom dit produkt ikke står på kontrollisten, kan det godt være omfattet af eksportkontrol alligevel; Det kan nemlig falde ind under catch-all bestemmelserne. Det er tilfældet, hvis dit produkt – helt eller delvist - kan være bestemt til militær anvendelse i et land, der er underlagt international våbenembargo, eller hvis produktet kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema

Er du i tvivl, om dit produkt er omfattet af catch-all bestemmelserne?

Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med at afklare, om der er krav om eksporttilladelse:

  • Vi laver en teknisk vurdering af, om dit produkt kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben eller til militær brug.
  • Vi laver et tjek af din kunde for kritiske oplysninger.

Send en mail til [email protected]

Kan dit produkt anvendes til cyberovervågning?

Selvom dit produkt ikke står på kontrollisten, kan det godt være omfattet af eksportkontrol alligevel, hvis det er et cyberovervågningsprodukt. Så kan det nemlig falde ind under catch-all bestemmelserne for cyberovervågningsprodukter. Det er tilfældet, hvis produktet - helt eller delvist – kan være tiltænkt anvendelser i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder.

Du skal højst sandsynligt søge tilladelse

Du skal højst sandsynligt søge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at eksportere dit produkt. Brug vores digitale ansøgningsskema

Er du i tvivl, om dit produkt er omfattet af catch-all bestemmelserne?

Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med at afklare, om der er krav om eksporttilladelse:

  • Vi laver en teknisk vurdering af, om dit produkt falder inden for definitionen af cyberovervågningsprodukter.
  • Vi laver et tjek af din kunde for kritiske oplysninger.

Send en mail til [email protected]

Du kan højst sandsynligt frit eksportere

Du kan formodentlig frit eksportere din vare uden en tilladelse. Men vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for lande, som er ramt af sanktioner.