Lovgrundlag og forordningens hovedområder

Det er forbudt at eksportere visse dual-use produkter, grafit, metaller og produkter til droner til Iran.

  • Opdateret 28. september 2023
  • Sanktioner mod Iran

EU har vedtaget tre forskellige sanktionsregimer mod Iran for udvikling af atomprogram (forordning 267/2012), overtrædelse af menneskerettighederne (forordning 359/2011) og støtte til Ruslands aggression mod Ukraine (2023/1529). Sanktionerne indebærer eksportforbud, krav om eksporttilladelse og krav om indefrysning.

Her får du et kort overblik over nogle af de forbudsbestemmelser og undtagelser fra forbuddene, som sanktionerne omfatter.

  • Produkter, der er opført på bilag III til forordning 267/2012,  er forbudte at eksportere til Iran. Der er tale om dual-use produkter på MTCR's liste, der også kan anvendes til missiler.
  • Produkter, der er opført på bilag I til forordning 267/2012 vil udover tilladelse fra Erhvervsstyrelsen også skulle have tilladelse via en særlig mekanisme i hhv. FN's Sikkerhedsråd og den såkaldte Joint Commission, der består af landene bag atomaftalen.

Produkter, der er opført på bilag II til forordning 267/2012, kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Husk de almindelige eksportkontrolregler

Husk de almindelige dual-use eksportkontrolregler. Dvs., at du skal ansøge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til eksport af produkter på kontrollisten (bilag I til dual-use forordning 2022/821), eller om tilladelse efter catch-all bestemmelserne, jf. artikel 4, stk. 1a og 1b, og artikel 5 i dual-use forordningen. 

Forordning 267/2012  indeholder et forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiel bistand eller at deltage i kommercielle aktiviteter, hvis produkterne er opført på forordningens bilag III. Hvis der er tale om produkter på forordningens bilag I eller II, skal du i stedet søge om tilladelse til aktiviteten hos Erhvervsstyrelsen.

Det er forbudt at købe, importere eller transportere produkter fra Iran, hvis der er tale om produkter, der er opført i bilag III til forordning 267/2012. Hvis der er tale om produkter på forordningens bilag I eller II, skal du i stedet søge om tilladelse til aktiviteten hos Erhvervsstyrelsen.

Det er forbudt at eksportere produkter og teknologi til Iran, der kan bidrage til Irans evne til at fremstille droner. Produkterne og teknologien fremgår af bilag II til forordning 2023/1529 af 20. juli 2023.

  • Visse iranske personer og enheder, der er opført i bilag VIII og IX til forordning 267/2012 er omfattet af indefrysning. Personer og enheder omfattet af indefrysning fremgår af EU’s indefrysningsdatabase
  • Personer og enheder, der er opført på bilag III til EU's forordning 2023/1529, er ligeledes omfattet af indefrysning.

Ansvarlige myndigheder

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en samlet oversigt over de myndigheder, som administrerer og vejleder om de forskellige bestemmelser i EU’s sanktioner.

Gå til Udenrigsministeriets hjemmeside